กองคลัง

นางสาวสุจริต ศรีพรหม

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวรัตทยา มุทาพร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนวลศรี พิมพ์ชัย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวธัญวีร์ จารุจิตต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางจิตตานันท์ สีวันคำ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ