ผังโครงสร้างหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ ผังโครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ