นายธนวรรธน์ สุเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 092-9840988

นายนิธิ ขันธเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4552955

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ผอ.กองการศึกษา รองประธานสภา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อที่จะได้ถนนที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลคึมใหญ่

[ 26-01-2566 ] Hits:11

เปิดบ้านวิชาการ และนำเสนอโครงงานเปิดบ้านคุณธรรม

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ และนำเสนอโครงงานเปิดบ้านคุณธรรม และโรงเรียนในพื้นที่บริการ 14 โรงเรียนในเขตบริการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

[ 25-01-2566 ] Hits:13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการซ่อมแซมถนนชำรุด เส้นทางข้าง อบต.คึมใหญ่ พร้อมกำชับให้ผู้รับเหมาทำงานให้ถูกต้องได้มาตราฐานตามแบบ

[ 20-01-2566 ] Hits:13

โครงการฝึกอบรมการประนอมข้อพิพาทและช่วยเหลือทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์ารบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ฝึกอบรมการประนอมข้อพิพาทและช่วยเหลือทางกฎหมาย" และได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

[ 19-01-2566 ] Hits:13

ประุชมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยกองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการจัดประุชมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่ออนุมัติโครงการของหน่วยงาน สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

[ 16-01-2566 ] Hits:437

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ