นายเสรี กาญจนดา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 082-1335563

นายนิธิ ขันธเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4552955

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2564

[ 02-07-2564 ] Hits:27

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คึมใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คึมใหญ่

[ 23-06-2564 ] Hits:114

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2564

[ 01-06-2564 ] Hits:67

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.คึมใหญ่

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.คึมใหญ่

[ 13-05-2564 ] Hits:104

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[ 13-05-2564 ] Hits:71

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ