นายเสรี กาญจนดา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 082-1335563

นายนิธิ ขันธเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4552955

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.คึมใหญ่

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.คึมใหญ่

[ 13-05-2564 ] Hits:23

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[ 13-05-2564 ] Hits:22

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่1

[ 13-05-2564 ] Hits:11

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[ 13-05-2564 ] Hits:12

ประกาศ อบต.คึมใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ปี 2563

ประกาศ อบต.คึมใหญ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ปี 2563

[ 12-05-2564 ] Hits:18

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ