นายธนวรรธน์ สุเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 092-9840988

นายนิธิ ขันธเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4552955

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79

[ 11-10-2565 ] Hits:124

กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านตำบลคึมใหญ่

15/08/65 ธานธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ มีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในตำบลคึมใหญ่ จึงมอบหมายให้ ท่านอาคม ดวงโสภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่คึมใหญ่ นำทีมสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านตำบลคึมใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน

[ 21-09-2565 ] Hits:150

แผนการติดตั้งโคมไฟถนนแผงโซล่าเซลล์

20/09/65 เวลา 10.00 น. ท่านธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน จึงนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟถนนแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนตำบลคึมใหญ่มากขึ้น และลดปัญหาอุบัติเหตุ

[ 21-09-2565 ] Hits:357

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ นายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

[ 12-07-2565 ] Hits:323

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ