นายธนวรรธน์ สุเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 092-9840988

นายนิธิ ขันธเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4552955

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[ 24-05-2565 ] Hits:266

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28

[ 24-05-2565 ] Hits:47

กิจกรรมจิตอาสาเดือนพฤษภาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาเดือนพฤษภาคม 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดอุโบสถ สถานที่วัดในตำบลคึมใหญ่

[ 20-05-2565 ] Hits:41

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2565

[ 02-05-2565 ] Hits:61

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565

[ 04-04-2565 ] Hits:48

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ