นายเสรี กาญจนดา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 082-1335563

นายนิธิ ขันธเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4552955

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2565

[ 16-12-2564 ] Hits:134

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

[ 06-10-2564 ] Hits:416

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2564

[ 02-07-2564 ] Hits:113

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คึมใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คึมใหญ่

[ 23-06-2564 ] Hits:334

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2564

[ 01-06-2564 ] Hits:293

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ