หัวหน้าส่วนราชการ

นายนิธิ   ขันธเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 080-4552955

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

มือถือ -

นางสาวสุจริต ศรีพรหม

ผู้อำนวยการกองคลัง

มือถือ 087-2457170

นายสมควร สังข์แสวงพัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

มือถือ 081-9677159

นายสามารถ โคตรติ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

มือถือ 095-6074358

นายสันติ นวลศิริ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

มือถือ 095-9198467

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ