คณะผู้บริหาร

นายธนวรรธน์ สุเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 092-9840988

นายอาคม ดวงโสภา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 090-2702145

นายประยูร นาเวียง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 093-3810450

นางโอสถ แสนโสม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 089-2865358

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ