คณะผู้บริหาร

นายเสรี กาญจนดา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 082-1335563

นายทันสมัย ไชยสุวรรณ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-0735252

นายสาโรจน์ โทนุการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-0690833

นายสาวมะนูน วงศาธรรม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 091-8326989

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ