สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองม้วน ไตยมูล

ประธานสภา

นายละม้าย ทองเหลือง

รองประธานสภา

นายนิธิ ขันธเกษ

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายทองม้วน ไตยมูล

ส.อบต. ม.1

นายละม้าย ทองเหลือง

ส.อบต. ม.2

นายสุริยา ชาผู

ส.อบต. ม.3

นายทวี มุทุจิตต์

ส.อบต. ม.4

นายอำนวย ทัศบุตร

ส.อบต. ม.5

นายสมพงษ์ ศิลาคุปต์

ส.อบต. ม.6

นายนิคม โนนตูม

ส.อบต. ม.7

นายประเทือง โสมอินทร์

ส.อบต. ม.8

นายอุดม อาบุญงาม

ส.อบต. ม.9

นายสมัครน้อย โสมอินทร์

ส.อบต. ม.10

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ