ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

     องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่  ประจำปีงบประมาณ  2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นของประชาชนในเขตรับผิดชอบ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ