ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายทางบ้านนายบุดดี แสงเพชร - ศูนย์เกษตรอินทรีย์) หมู่ 5 บ้านหนองเม็ก ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายทางบ้านนายบุดดี  แสงเพชร - ศูนย์เกษตรอินทรีย์) หมู่ 5 บ้านหนองเม็ก ด้วยวิธี e-bidding   รายละเอียดพร้อมเอกสารประกอบ

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ