โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561

ุุ     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างท่อและร่องระบายน้ำตามข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี พ.ศ.2561  

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ