ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 อบต คึมใหญ่ รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 อบต คึมใหญ่ รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน  2563

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม  2563

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประจำเดือนกรกฎาคม  2563

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2563

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ