ประุชมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยกองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการจัดประุชมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่ออนุมัติโครงการของหน่วยงาน สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ