การฝึกอบรมโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยนายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน และมอบหน้ากากอนามัยสำหรับการดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 240 กล่อง และมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับการดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนและตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 500 ชุด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ