การติดตามการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น ที่มีภาวะพึ่งพิง และมอบของเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมใหญ่ ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น ที่มีภาวะพึ่งพิง และมอบของเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บ้านคึมใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 และบ้านไร่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคึมใหญ่ จำนวน 9 ราย ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ