ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลียนแปลง ฉบับที่ 1

19/09/2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ท่านธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลียนแปลง ฉบับที่ 1

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ