ประกาศ อบต.คึมใหญ่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564)

ประกาศ อบต.คึมใหญ่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564)

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ