แผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

     องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำ แผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ