สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ภูเกลิ้ง

สถานที่ท่องเที่ยว ภูเกลิ้ง

หมู่ 6 บ้านภูเขาขาม  ตำบลคึมใหญ่  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาเจริญ

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง

          การเดินทางไปยังภูเกลิ้ง ภูเขาขาม  จากอำเภอเมืองอำนาจเจริญมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามถนนหมายเลข  202  เป็นระยะทางประมาณ  19  กิโลเมตร  แล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านเหล่าพรวนไปตามถนน อบจ.อจ. 3037  เป็นระยะทางประมาณ  11.5  กิโลเมตร  ผ่านบ้านเหล่าพรวน  บ้านคำปอแก้ว  บ้านคำใหล   บ้านสงยาง ถึงบ้านภูเขาขาม  จากนั้นตรงเข้าไปตามเส้นทางจนสิ้นสุดหมู่บ้าน เมื่อพ้นหมู่บ้านแล้วให้ตรงไปประมาณ  1  กิโลเมตร  แล้วสังเกตทางขวามือจะมีป้ายบอกทางไปชมรอยเท้ามนุษย์โบราณ  เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางประมาณ  500  เมตร  จะเห็นป้ายบอกสถานที่  ภูเกลิ้ง ภูเขาขาม  จากนั้นเดินเท้าไปทางซ้ายของป้ายประมาณ  500  เมตร ถึงลานหินทรายซึ่งเป็นที่ตั้งของรอยคล้ายมนุษย์โบราณ

ประวัติการค้นพบ

          สำนักศิลปากรที่  11  อุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญว่าราษฎรบ้านภูเขาขาม  หมู่ที่  6  ตำบลคึมใหญ่  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  มีความประสงค์ให้ตรวจสอบรอยเท้ามนุษย์โบราณ  สำนักศิลปากรที่  11  อุบลราชธานีจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรอยดังกล่าว

สภาพทั่วไป

          บ้านภูเขาขามเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีพื้นที่แวดล้อมด้วยป่าและพื้นที่การเกษตร  แหล่งน้ำสำคัญคือ  ห้วยตาว  ไหลผ่านทางทิศใต้ของหมู่บ้าน  ส่วนบริเวณที่พบรอยคล้ายรอยเท้ามนุษย์ สภาพพื้นที่เป็นลานหินบนเนินเขาไม่สูงมากนัก  แวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่า

หลักฐานที่พบ

          บริเวณลานหินพบรอยลึกลงไปในพื้นที่หินลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์ข้างขวา  โดยรอยเท้านี้มีขนาดยาวประมาณ  28  เซนติเมตร  ส้นเท้ากว้าง  8  เซนติเมตร  ปลายเท้าบริเวณนิ้วกว้าง  9  เซนติเมตร  รอยลึกลงไปประมาณ  1-2  เซนติเมตร  บริเวณรอยเท้านี้ชาวบ้านได้ทำโครงเหล็กกั้นไว้รอบทั้งสี่ด้านและยังคงมีร่องรอยก้านธูปและพวงมาลัยที่ชาวบ้านนำมาไหว้

  

 รอยคล้ายรอยเท้ามนุษย์บนลานหิน

การวิเคราะห์

          1. รูปรอยดังกล่าวนี้  มีลักษณะคล้ายรอยเท้าของมนุษย์อย่างมากซึ่งตามประวัติการค้นพบรอยเท้ามนุษย์ที่เก่าที่สุดคือรอยเท้าของมนุษย์สายพันธุ์ออสตราโลพิเธคัส ที่เดินบนหาดทรายเมื่อประมาณ  1.5 ล้านปีที่แล้ว

          2.  เนื่องจากรูปรอยเท้านี้ปรากฏบนหินที่เป็นชั้นหินของภูเกลิ้งที่มีอายุในช่วงเครีเตเซียสถึงจูราสซิกประมาณ  66.4-210  ล้านปี  ซึ่งเป็นหมวดหินพระวิหาร  กลุ่มหินโคราช

          3.  หลักฐานที่พบจึงไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่สอดคล้องกัน  คือจะให้กำหนดอายุรูปรอยเท้าให้หลายสิบหลายร้อยล้านปีมาแล้วก็เป็นไปได้ยากเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่เคยมีการค้นพบมนุษย์หรือบรรพบุรุษของมนุษย์ที่ยืนตัวตรงและมีรอยเท้าลักษณะนี้มาก่อนเลยหรือจะให้กำหนดอายุของชั้นหินที่ภูเกลิ้งให้มีอายุลงมาที่ 1-2 ล้านปีที่แล้วก็เป็นไปได้ยาก  เพราะเป็นค่าอายุของชั้นหินทางธรณีวิทยา

อายุสมัย          -  ยังไม่สามารถกำหนดอายุได้ในขณะนี้    

ที่มาของข้อมูล

          จากหนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ  ที่ อจ 0031/3444  วันที่  14  พฤษภาคม  2556  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรอยเท้ามนุษย์โบราณ และตรวจสอบใบเสมา

          สัมภาษณ์    นางนิล  ศรีสุพรรณ   อายุ   68  ปี   ราษฎร  บ้านภูเขาขาม   หมู่  6  ตำบลคึมใหญ่

                        นางคำฟอง  อุดมศรี  อายุ   51  ปี   ราษฎร  บ้านภูเขาขาม   หมู่   6  ตำบลคึมใหญ่

คณะสำรวจ

          -  นายชิญณวุฒิ  วิลยาลัย  นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ  สำนักศิลปากรที่  11 อุบลราชธานี

          -  นางสาวอลิสา  ขาวพลับ  นักโบราณคดีประจำโครงการโบราณคดีลุ่มน้ำมูล - ชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วันที่สำรวจ

          23  สิงหาคม  2556    

วัดบ้านคึมใหญ่

     วัดบ้านคึมใหญ่ ตั้งอยู่ที ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ.

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ