รายงานข้อมูลพื้นฐาน 7 ด้าน อบต.คึมใหญ่ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองน่าอยู่สู่การขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะ

รายงานข้อมูลพื้นฐาน 7 ด้าน อบต.คึมใหญ่ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองน่าอยู่สู่การขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะ

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ