ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2563

สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆและบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.คึมใหญ่  ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานแผนป้องกันการทุจริต (รอบ12เดือน) พ.ศ. 2562 

รายงานข้อมูลพื้นฐาน 7 ด้าน อบต.คึมใหญ่ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองน่าอยู่สู่การขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต (รอบ6เดือน)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ